Poduhvat

Preduzetnički poduhvat

Preduzetnički poduhvat (Seminarski rad)

Konkurentno preduzeće mora biti u stalnoj komunikaciji sa potrošačima. Orijentisanost na potrošače predstavlja orijentisanost na potrebe potrošaĉa. Potrebe potrošaĉa se stalno menjaju, i dok jedne vrste potreba išĉezavaju, druge se stvaraju. Preduzeće može i treba da zauzme proaktivnu ulogu, koja se ne završava sa aktivnim praćenjem potreba već i iniciranjem i stvaranjem novih potreba. Inovacija …

Preduzetnički poduhvat (Seminarski rad) Read More »

Preduzetnički poduhvat i mali biznis

Preduzetnički poduhvat i mali biznis (Seminarski rad)

Kada govorimo o preduzetništvu, naročito u današnjim uslovima, treba istaći da je preduzetništo doživelo velike promene. Ono čime se time promene posebno pokreću je globalizacija poslovanja, te samim tim i globalizacija preduzetništva tj preduzeća. U primerima koje smo videli u radu sva pomenuta preduzeća su transnacionalne korporacije koje imaju kapital veći od većine država u …

Preduzetnički poduhvat i mali biznis (Seminarski rad) Read More »