Partnerstvo - Ortakluk

Partnerstvo – Ortakluk (Seminarski rad)

Pod ortačkim  društvom  podrazumeva se društvo koje ugovorom osnivaju dva ili više lica (po pravilu, fizickih) da pod zajedničkom firmom vode neko trgovačko društvo, a svako lice poveriocima društva odgovara čitavom svojom imovinom. Vođenje poslova obavljaju svi oratci podjednako, sem ako se ne dogovore drugačije, pa se odrede oni ortaci koji ce u ime sviju …

Partnerstvo – Ortakluk (Seminarski rad) Read More »