Evidencija osnovnih sredstava – Seminarski rad

Vrlo bitna stavka u poslovanju preduzeća su osnovna sredstva. Ona se javljaju u oblasti ukupnih sredstava i objavljenog profita. Otprilike jedna polovina ukupnih sredstava uspešnog preduzeća su materijalna i nematerijalna sredstva. Ona utiču na finansijski rezultat poslovanja u velikom obimu. Na primer amortizacija je značajan elemenat troškova u bilansu uspeha. Novčani kapitalni izdaci opet čine …

Evidencija osnovnih sredstava – Seminarski rad Read More »