Ugovor o osiguranju

Ugovor o osiguranju (Seminarski rad)

Odnosi u osiguranju uređuju se ugovorom o osiguranju, a on reguliše sva prava i obaveze za određeni posao u međunarodnom prevozu robe. Subjekti ovog ugovora su: osiguravač, osiguranik i ugovarač osiguranja. Ugovorom o osiguranju obavezuju se ugovarači osiguranja da na načelima osiguranja plaćaju određeni iznos-premiju osiguranja i da je, ukoliko dođe do osiguranog slučaja, osiguravač …

Ugovor o osiguranju (Seminarski rad) Read More »