Embedded operativni sistemi

Sigurnost i bezbednost će biti važni zahtevi za buduće sisteme u svim oblastima njihove primene. Sa porastom složenosti i međusobne povezanosti ovih sistema kao i njihove sveprisutnosti u svim aspektima naših života oni postaju najvažniji zahtev za uspeh svake inovacije. Što više sistema bude bilo direktno povezano sa ljudima i što više bude bilo uticaja …

Embedded operativni sistemi Read More »