održivi razvoj

Karakteristike i osobine održivog razvoja u Srbiji – Diplomski rad

U modernom svetu ekologija se rodila kao biološka disciplina. Danas je to nauka koja proučava međusobni odnos živih bića i njihovu interakciju s okolinom. Ova nauka govori o poimanju prirode i njenih živih bića. Ekologija uvodi pojam jedinstva života koji se manifestira u malom i velikom, ekosistemu i biosferi. To je globalni naučni pojam života, …

Karakteristike i osobine održivog razvoja u Srbiji – Diplomski rad Read More »

Karakteristike i osobine održivog razvoja u Srbiji – Seminarski rad

Održivi razvoj podrazumeva i usklađivanje različitih razvojnih aspekata i suprotstavljenih motiva sadržanih u programima pojedinih sektora. Za celishodno rešavanje takvih konflikata potrebni su politička volja i opredeljenost. Ključne pretpostavke neophodne za prihvatanje i primenu koncepta održivog razvoja privrede i društva, kao i za njegovo uspešno ostvarenje jesu odgovarajuće vođstvo, široka politička, socijalna i medijska podrška, …

Karakteristike i osobine održivog razvoja u Srbiji – Seminarski rad Read More »

Ekološki menadžment u funkciji održivog razvoja – Diplomski rad

Pitanjе razvoјa еkonomiјa danas, na počеtku XXI vеka u mnogomе је еvoluiralo i prеvazišlo tеoriјska razmatranja koјa su bila važеća u drugoј polovini prеthodnog vеka. Naimе, od nеkadašnjе tеoriје razvoјa zasnovanog na „prirodnim“ ograničеnjima u ostvarivanju visokih stopa rasta u dugom vrеmеnskom roku, na počеtku poslеdnjе dеcеniје 20. vеka uobličava sе danas važеći razvoјni koncеpt …

Ekološki menadžment u funkciji održivog razvoja – Diplomski rad Read More »