Nauka

Metodologija naučno-istraživačkog rada

Metodologija naučno-istraživačkog rada – Skripta

Metodologija (od grčkih riječi methodos – put i logos – um) je nauka o načinima i putevima dolaženja do naučnog saznanja (materijalnog, društvenog i duhovnog svijeta). Metaodologija je nauka o nauci. Ona je metanauka ili mišljenje o mišljenju. Cilj metodologije je da se pojmi (razumije) suština naučnog saznanja i da utvrdi osnovne principe u njegovom …

Metodologija naučno-istraživačkog rada – Skripta Read More »