Утицај корпоратизације рачуноводствене професије на квалитет финансијског извештавања

Утицај корпоратизације рачуноводствене професије на квалитет финансијског извештавања

Научни рад (Проф др Слободан Видаковић, др Изет Банда, др Даница Петровић) На квалитет финансијског извештавања, (као што индицирају актуелна истраживања примене стандарда и корпоративног управљања), изузетно негативно утиче експанзија корпоратизације рачуноводствене професије. Независност рачуноводствене професије озбиљно је доведена у питање (наиме, њеном корпоратизацијом и увлачењем у менаџерске структуре), што има за последицу да се …

Утицај корпоратизације рачуноводствене професије на квалитет финансијског извештавања Read More »