Nabavka materijala

Organizacija nabavne službe u preduzeću Pompea – Diplomski rad

Nabavka ima veoma važnu funkciju u svakom sistemu, bilo da je reč o proizvodnom ili trgovinskom sistemu. Primaran zadatak nabavke je snabdevanje industrije, trgovine, i ostalih delatnosti, neophodnim sirovinama, proizvodima i uslugama, koji će omogućiti kontinuitet proizvodnje/prodaje čineći proizvodnju/prodaju stabilnom u određenom vremenskom periodu. Naravno, nabavka treba da obezbedi profitabilno poslovanje što je takođe podjednako …

Organizacija nabavne službe u preduzeću Pompea – Diplomski rad Read More »

Sistem ogranizovanja nabavne službe u preduzeću Foodland – Diplomski rad

Nabavka je poslovna funkcija koja obezbeđuje povezivanje preduzeća sa tržištem njegovih materijalnih i uslužnih inputa i institucija koje se na njemu nalaze. Svako poslovanje, bez obzira da li se radi o profitnom ili neprofitnom sektoru, ima svoj ciklus reprodukcije koji započinje nabavkom resursa neophodnih za poslovanje odnosno obavljanje delatnosti. Preduzeća najčešće nabavku definišu unapred za …

Sistem ogranizovanja nabavne službe u preduzeću Foodland – Diplomski rad Read More »

Evidencija nabavke materijala – Seminarski rad

Tokom poslednje četiri decenije, nabavka doživljava transformaciju, od administrativne, preko taktičke, do veoma važne strateške funkcije u razvoju preduzeća. Rastuću ulogu nabavke uslovili brojni faktori (naftna kriza, inflacija, rast cena sirovina, manjak retkih resursa…). 80-ih godina XX veka, troškovi nabavke su činili 40% ukupnih troškova, a danas skoro 60%. Tradicionalno shvatanje nabavke (koncentrisano na jeftine …

Evidencija nabavke materijala – Seminarski rad Read More »