Monarhija

Monarhija je oblik vladavine u kojem se na čelu države nalazi monarh. Monarh je osoba koja nije pravno odgovorna, već je suveren i „iznad“ prava, ne podleže pravnim sankcijama, a njegov položaj je po privilegijama koje uživa suštinski različit od ostalih građana. U širem smislu monarhija je takav oblik vladavine u kome osnovnu vlast vrši jedan čovek. …

Monarhija Read More »