Pojam i uloga politike u društvu

Društvena moć se analizira sa različitih aspekata – ekonomskog, političkog, psihološkog i antropološkog. U sociologiji moć se pretežno odredjuje prema stanovištu Maksa Vebera: izgledi jednog čoveka ili više ljudi da sprovedu svoju volju u nekom zajedničkom delanju, čak i uprkos otporu drugih koji u tom delanju učestvuju. Pojedinac može da nametne svoju volju drugima u …

Pojam i uloga politike u društvu Read More »