Metodologija

Metodika fizičkog vaspitanja

U savremenim uslovima života fizičko vaspitanje dece dobija poseban značaj. Ljudski pokret se definiše na različite načine. Krajnje jednostavno određen, on predstavlja nekakvo pomeranje (pomicanje), kako pojedinih delova tela, tako i kompletnog tela u prostoru. Od posebnog značaj je da se za decu obezbedi efikasan sisitem fizičkog vaspitanja koji treba sistematski da zadovoljava njihovu potrebu …

Metodika fizičkog vaspitanja Read More »

Metodika muzičkog vaspitanja – Skripta

Proces individualnog razvoja odvija se po određenim periodima koji su u međusobnoj vezi. Dete se rađa bespomoćno i zahteva mnogo pažnje. Odmah po rođenju, čulo ukusa i sva ostala čula se razvijaju. U trećem mesecu dete počinje da razlikuje predmete, radosno reaguje na roditelje, smeje se, maše rukama i nogama. Sva aktivnost deteta ispoljava se …

Metodika muzičkog vaspitanja – Skripta Read More »

Metodologija naučno-istraživačkog rada

Metodologija naučno-istraživačkog rada – Skripta

Metodologija (od grčkih riječi methodos – put i logos – um) je nauka o načinima i putevima dolaženja do naučnog saznanja (materijalnog, društvenog i duhovnog svijeta). Metaodologija je nauka o nauci. Ona je metanauka ili mišljenje o mišljenju. Cilj metodologije je da se pojmi (razumije) suština naučnog saznanja i da utvrdi osnovne principe u njegovom …

Metodologija naučno-istraživačkog rada – Skripta Read More »

Obrada i analiza podataka

Obrada i analiza podataka

„Cinjenica“ oznacava:* relativno istinit iskaz o nekom stvarnom stanju stvari* samo to stanje stvari„Podatak“ oznacava:* neki iskaz (ne neophodno istinit)* neki znak prirodnog ili veštackog jezika o stanju stvari (ne neophodno stvarnom)* ali ne i samo stanje stvari (podatak – cinjenica)„Informacija“ oznacava:* vrstu podataka (ili obratno: podatak vrstu informacije)* neke vrste podataka, a neki podaci …

Obrada i analiza podataka Read More »