Marketing istraživanje

Uloga marketing israživanja u definisanju strategije međunarodnog marketinga – Master rad

Uspešne kompanije svoj nastup na inostranom tržištu zasnivaju na prethodnom marketing iskustvu i na bazi njega formiranom međunarodnom marketing konceptu. Ovaj koncept posebno dobija na značaju u uslovima sve veće povezanosti nacionalnih privreda i njihove zavisnosti od međunarodnog tržišta. Posebno se ističe zavisnost malih privreda, poput naše, od ino-tržišta. Preduslov za uspešan međunarodni marketing nastup …

Uloga marketing israživanja u definisanju strategije međunarodnog marketinga – Master rad Read More »