Osnovne marketing koncepta – Skripta

Nameće se pitanje u vezi sa prethodnim izlaganjem:Kako će se marketing razvijati  u godinama koje su pred nama? Koje i kakve promene  su verovatne u filozofiji marketinga, odnosno u  strategijskom i organizacionim komponentama sa kojima će se menadžeri susretati? Da bi se dao zadovoljavajući odgovor, neophodno je prethodno da se osvrnemo na promene koje će …

Osnovne marketing koncepta – Skripta Read More »