Motiv žita i hleba u dečjem likovnom izražavanju – Diplomski rad

Ликовно васпитање је компонената у остваривању општег циља васпитања и развоја личности детета. У стицању ликовне културе на предшколском узрасту нарочито је поуздан пут сопственог ликовног стваралаштва, под претпоставком да је правилно вођен и заснован на законитостима развоја дечјих изражајних способности. Ликовно васпитање делује у правцу усклађивања важних психичких компонената, а има велику васпитну вредност …

Motiv žita i hleba u dečjem likovnom izražavanju – Diplomski rad Read More »