kvalitet

Upravljanje totalnim kvalitetom – Seminarski rad

Kvalitet je planetarni i društveni fenomen današnjice. Novi koncept kvaliteta predstavlja novu filozofiju poslovanja i življenja koja omogućuje dugoročan opstanak i razvoj. Kvalitet predstavlja vrlo kompleksan koncept u teoriji i praksi menadžmenta. Revolucija kvaliteta se najčešće vezuje za Japan posle Drugog svetskog rata. Japanska privreda je bila razrušena i uništena zbog čega joj je bila …

Upravljanje totalnim kvalitetom – Seminarski rad Read More »

Kontrola kvaliteta životnih namirnica

Kontrola kvaliteta životnih namirnica – Seminarski rad

SADRŽAJ UVOD.. 3 1. POJMOVNO DEFINISANJE I RAZVOJ TEORIJE KVALITETA.. 4 2. ŽIVOTNE NAMIRNICE I KONTROLA KVALITETA.. 6 2.1. Svojstva prehrambenih proizvoda kojima se ispituje kvalitet 8 2.2. Metode ispitivanja kvaliteta prehrambenih proizvoda. 8 2.3. Kontrola kvaliteta u procesu proizvodnje životnih nimirnica. 10 2.3.1. HACCP sistem.. 10 2.3.2. Prerada i čuvanje hrane  u službi kontrole …

Kontrola kvaliteta životnih namirnica – Seminarski rad Read More »

Struktura kvaliteta i sigurnosti funkcionisanja proizvoda

Proizvod je finalni produkt rada čoveka ili preduzeća i predstavlja ogledalo njegovih aktivnosti u tom procesu rada. Proizvodnja je kompleksan proces na koju mogu da utiču različiti faktori te samim tim postoji velika verovatnoća umanjenja planiranog kvaliteta proizvoda. Samo onda kada su svi parametri proizvodnje zadovoljeni može se reći da je proizveden kvalitetan proizvod. Da …

Struktura kvaliteta i sigurnosti funkcionisanja proizvoda Read More »

ISO 14001- Seminarski rad

Sistem upravljanja kvalitetom razvijao se više godina i kulminirao je 1987. godine izdavanjem međunarodnih standarda serije ISO 9000. Početkom 70-tih godina započelo je buđenje ekološke svesti izdavanjem Meadows’ove – “granice rasta”, studije rađene na tehnološkom institutu Masačusetsa (Boston, SAD) za Rimski klub, u kojoj se čovečanstvo poziva na izmenu koncepta daljeg tehnološkog razvoja i sprečavanje …

ISO 14001- Seminarski rad Read More »