Analitička geometrija – matematika III – skripta

Bavićemo se razumevanjem kooridnatne geometrije tj. analitike geometrije, radeći sa jednačinama dugog reda, u 2-dimenzionalnom pravouglom sistemu koordinata. To su jednačine kružnice, elipse, parabole i hiperbole, nama od ranije poznatnih konusnih preseka. Elipsa je geometrijsko mesto tačaka u ravni čiji je zbir udaljenosti od dvije fiksne tačke konstantan. Kružnica je posebal slučak elipse kada se …

Analitička geometrija – matematika III – skripta Read More »