Korporativne strategije

Analiza korporativne strategije kompanije Foodland

Analiza korporativne strategije kompanije Foodland

Korporativna strategija kompanije formira se pod uticajem velikog broja faktora. Interno i eksterno okruženje predstavljaju faktore koji konstantno i u kontinuitetu utiču na formiranje a kasnije i implementaciju korporativne strategije. Tržište Republike Srbije je već dugi niz godina u veoma nezavidnom položaju ali određeni broj kompanija prepoznao je upravo strateški značaj određenih proizvoda sa ovih …

Analiza korporativne strategije kompanije Foodland Read More »

Analiza korporativnih strategija

Analiza korporativnih strategija

Strategija predstavlja veštinu ratovanja, pa u tom kontekstu ono predstavlja određivanje pravaca i načina napada, ali i uspostavljanje određenih odnosa sa relevantnim grupama posle pobede.             Možemo reći da su 2 glavne aktivnosti strategija: planiranje i delovanje.  Na osnovu toga sama strategija u sebi sadrži 2 bitna aspekta :             -priprema odluka ( planska komponenta …

Analiza korporativnih strategija Read More »

Analiza korporativne strategije

Analiza korporativne strategije

„Komunikacija nad komunikacijama, sve je komunikacija”, trebalo bi da glasi današnji prevod čuvenog biblijskog stiha. Savremeni svet, premrežen informacijama najrazličitijih vrsta, doveo je do toga da se istovremeno može videti i čuti beskrajno mnogo poruka” – ovim citatom najbolje se može započeti tema ovog rada. Komunikacija je verovatno jedina ljudks pojava u kojoj se slažu …

Analiza korporativne strategije Read More »

Strategija rasta

Strategija rasta (Seminarski rad)

Strategijski menadžment je glavna komponenta za obazbeđivanje vitalnosti preduzeća. Strategijsko planiranje je domen najviših organizacionih upravljanja, pa podrazumjeva poznavanje celine preduzeća i njegovog odnosa sa okruženjem. Te se pre svega odnosi na formulisanje misije, bazičnih ciljeva i generalnih strategija. Odluke u strategijskom menadžmentu uključuju značajnu alokaciju resursa.Odlučivanje u ovom domenu ima dugoročne posledice za prosperitet …

Strategija rasta (Seminarski rad) Read More »