Kontrola

Kontrola kvaliteta životnih namirnica

Kontrola kvaliteta životnih namirnica – Seminarski rad

SADRŽAJ UVOD.. 3 1. POJMOVNO DEFINISANJE I RAZVOJ TEORIJE KVALITETA.. 4 2. ŽIVOTNE NAMIRNICE I KONTROLA KVALITETA.. 6 2.1. Svojstva prehrambenih proizvoda kojima se ispituje kvalitet 8 2.2. Metode ispitivanja kvaliteta prehrambenih proizvoda. 8 2.3. Kontrola kvaliteta u procesu proizvodnje životnih nimirnica. 10 2.3.1. HACCP sistem.. 10 2.3.2. Prerada i čuvanje hrane  u službi kontrole …

Kontrola kvaliteta životnih namirnica – Seminarski rad Read More »

Interna kontrola – Diplomski rad

Interni nadzor, ili preciznije interna kontrola, ima primarni cilj da preventivno deluje na suzbijanju prevara, koje se definišu kao namerno pogrešne interpretacije činjenica sa ciljem obmanjivanja i dovođenja u zabludu treće osobe. Ključni zadatak interne kontrole jeste da kontroliše sve delove preduzeća da li dosledno redukuju poslovnu politiku usvojenu na početku poslovnog perioda kao i …

Interna kontrola – Diplomski rad Read More »