Osnove marketing koncepta (Diplomski rad)

Nameće se pitanje u vezi sa prethodnim izlaganjem: Kako će se marketing razvijati  u godinama koje su pred nama? Koje i kakve promene  su verovatne u filozofiji marketinga, odnosno u  strategijskom i organizacionim komponentama sa kojima će se menadžeri susretati? Da bi se dao zadovoljavajući odgovor, neophodno je prethodno da se osvrnemo na promene koje …

Osnove marketing koncepta (Diplomski rad) Read More »