komunikacija

Bonton poslovnih komunikacija

Bonton poslovnih komunikacija – skripta

Svaki pojedinac svakodnevno i u svakom trenutku komunicira, delimično svesno i kontrolisano, a delimično nesvesno i bez sopstvene volje i napora. Razumevanje ove činjenice je već velika prednost onih koji to znaju, a posebno ako još dodatno razumeju procese komuniciranja. Na pitanje na koji način ljudi komuniciraju, prva misao i refleksna reakcija gotovo svih je …

Bonton poslovnih komunikacija – skripta Read More »