Knjigovodstveno obuhvatanje kapitala (Seminarski rad)

Пословање предузећа не може се ни замислити без постојања рачуноводства као регистра пословних догађаја и изворишта многобројних пословних информација. Рачуноводство треба да омогући сагледавање стања средстава и извора средстава, утврђивања финансијског резултата пословања и добијања многих других информација неопходних за успешно пословање предузећа у савременим условима. Законска обавеза сваког предузећа је да организује рачуноводство према …

Knjigovodstveno obuhvatanje kapitala (Seminarski rad) Read More »