Matematički elementi karte i kartografske projekcije

Matematički elementi karte i kartografske projekcije

Značaj kartografije za današnjeg čoveka teško je merljiv. Savremeni instrumenti, sateliti i globalno pozicioniranje omogućava ljudima da u svakom trenutku mogu da utvrde na kojoj poziciji na planeti se nalaze. Ako ovo uporedimo sa nekadašnjim načinom izrade karata i sudbinama koje su doživeli mnogi kartografi uvidećemo da je potreba za znanjem i poznavanjem prostora koje …

Matematički elementi karte i kartografske projekcije Read More »