Internet

Elektonski biznis i Internet poslovanje – Seminarski rad

Elektronsko poslovanjeje opšti koncept koji obuhvata sve oblike poslovnih transakcija ili razmene informacija koje se izvode korišćenjem informacione i komunikacione tehnologije i to: između preduzeća, između preduzeća i njihovih kupaca, ili između preduzeća i javne administracije. Elektronsko poslovanje omogućava takođe mikromarketing tj. marketing koji se obraća ciljnim segmentima tržišta. Kupcima se pruža bolja podrška i …

Elektonski biznis i Internet poslovanje – Seminarski rad Read More »

Internet poslovanje

Elektronski biznis i internet poslovanje – Seminarski rad

Elektronsko poslovanjeje opšti koncept koji obuhvata sve oblike poslovnih transakcija ili razmene informacija koje se izvode korišćenjem informacione i komunikacione tehnologije i to: između preduzeća, između preduzeća i njihovih kupaca, ili između preduzeća i javne administracije. Elektronsko poslovanje omogućava takođe mikromarketing tj. marketing koji se obraća ciljnim segmentima tržišta. Kupcima se pruža bolja podrška i …

Elektronski biznis i internet poslovanje – Seminarski rad Read More »

Internet i elektronska trgovina

Internet i elektronska trgovina – Seminarski rad

Tradicionalno poslovanje se zasniva na korišćenju struktuiranih papirnih dokumenata u dobro definisanoj i opšteprihvaćenoj komunikaciji izmedju učesnika u procesu poslovanja. Savremene digitalne tehnologije omogućavaju efikasnije poslovanje, bez korišćenja papirnih dokumenata i bez neposrednog kontakta izmedju učesnika u procesu poslovanja. Svaka informacija važna za poslovanje preduzeća, koja se nalazi u okviru Interneta, postaje dostupna svim korisnicima …

Internet i elektronska trgovina – Seminarski rad Read More »