Informacion sistemi i baze podatka

Informacion sistemi i baze podatka – Skripta

Informacioni sistemi i informacione tehnologije su vitalne komponente uspešnog poslovanja organizacija. One pospešuju (omoguduju) unapređenje poslovanja organizacija povedanjem efikasnosti i efektivnosti poslovnih procesa i procesa donošenja upravljačkih odluka, kao i realizacijom uspešnije kolaboracije (saradnje) radnih grupa u organizaciji. Na taj način, jačaju njihovu konkurentsku poziciju na učestalo promenljivom tržištu u dinamičnom globalnom okruženju. Informatičku eru …

Informacion sistemi i baze podatka – Skripta Read More »