Fizičko vaspitanje

Sticanje motornih veština

Motorno učenje tj sticanje motornih veština, obuhvata učenje određenih pokreta, radnji ili razvijanje motornih veština, kao šti su: sviranje na nekom instrumentu, ra na nekoj mašini, veština skijanja, izvođenje gimnastičkih vežbi i sl. Motorne veštine se uče postepeno, obično učenjem manjih celina pokreta i njhovim povezivanjem u složene aktivnosti i radnje. Za njihovo učenje neophodno …

Sticanje motornih veština Read More »

Oblici kretanja – Biomehanika

U radu smo videli osnovnu podelu kretanja, tj. kretanje tela može biti translatorno i rotaciono. Kod traslatornog kretanja sve referentne tačke (težište segmenata) na telu imaju paralelne putanje, te su im zato brzina i ubrzanja u nekom trenutku jednake. Iz toga proizilazi da je za opisivanje translacije dovoljno odrediti kretanje samo jedne tačke na telu. …

Oblici kretanja – Biomehanika Read More »

Metodika fizičkog vaspitanja

U savremenim uslovima života fizičko vaspitanje dece dobija poseban značaj. Ljudski pokret se definiše na različite načine. Krajnje jednostavno određen, on predstavlja nekakvo pomeranje (pomicanje), kako pojedinih delova tela, tako i kompletnog tela u prostoru. Od posebnog značaj je da se za decu obezbedi efikasan sisitem fizičkog vaspitanja koji treba sistematski da zadovoljava njihovu potrebu …

Metodika fizičkog vaspitanja Read More »

Trčanje kao sredstvo rekreacije kod dece mlađeg školskog uzrasta – Diplomski rad

Rekreacija, danas, ima mnogo značajniju ulogu za društvo uopšte u odnosu na prethodnu deceniju. Razlog ovakvog odnosa prema rekreaciji je upravo fenomen Interneta i uopšteno sve manje pokretljivosti ljudi. Ono što se mora istaći i preduprediti svakako je dečji razvoj i sve veća neaktivnost dece koja ima za posledicu povećanje broja deformiteta kod dece. Trčanje …

Trčanje kao sredstvo rekreacije kod dece mlađeg školskog uzrasta – Diplomski rad Read More »