Finansijsko pravo – Prof. dr Vera Leko

Finansijsko pravo je posebna pravna disciplina koja uređuje finansijsku delatnost države i drugih javno-pravnih tela. Njega čine skup pravnih normi kojima se reguliše prikupljanje, upravljanje i alokacija finansijskih sredstava potrebnih za funkcionisanje države. Bilo koji javni prihod (najčešće fiskalni) da je u pitanju, uvek između države i lica privatnog prava (koje se nalazi pod njenom …

Finansijsko pravo – Prof. dr Vera Leko Read More »