Finansijski menadzment

Planiranje kapitalnih ulaganja

Planiranje kapitalnih ulaganja – Seminarski rad

Osnova razvoja kompanije jeste konstantno napredovanje u svim sferama organizacije kompanije, učešnja na tržištu kao domaćim tako i inostranim. Globalizacija kao fenomen 21. veka dovela je formiranja tržišnog igrališta na svim kontinnetnima. Veliki broj kompanija koje su poslovale u nacionalnim okvirima sada su bile pod pritiskom konkurencije koja je prevazišla svoje granice što je ostavilo …

Planiranje kapitalnih ulaganja – Seminarski rad Read More »

Faktoring sa posebnim osvrtom na uticaj obrnutog faktoringa na MSP – Seminarski rad

Faktoring kao moderan oblik finansiranja preduzeća predstavlja alternativu nekim tradicionalnim izvorima finansiranja poput kredita. Pored toga faktoring kompanije širom svijeta nude različite vrste i oblike faktoringa kao i različite faktoring usluge (finansiranje, vođenje računa potraživanja, naplatu, opominjanje dužnika i sl.). Prilikom odabira načina finansiranja, bilo da se preduzeće odlučuje između faktoringa ili nekog drugog izvora …

Faktoring sa posebnim osvrtom na uticaj obrnutog faktoringa na MSP – Seminarski rad Read More »