Finansijske inovacije – Seminarski rad

Brojne inovacije u oblasti plaćanja na malo poznate su pod nazivom elektronski novac (e-money) ili digitalni novac (digital cash). Elektronski novac označava digitalni zapis koji, slično klasičnom papirnom novcu, reprezentuje određenu monetarnu vrednost iskazanu u unapred definisanim vrednosnim transakcijama. E-novac zamenjuje gotovinu i čekove i omogućava kupovinu preko računara. Razvoj e-bankarstva vezan je za sve …

Finansijske inovacije – Seminarski rad Read More »