Evidencija

Evidencija nabavke materijala – Seminarski rad

Tokom poslednje četiri decenije, nabavka doživljava transformaciju, od administrativne, preko taktičke, do veoma važne strateške funkcije u razvoju preduzeća. Rastuću ulogu nabavke uslovili brojni faktori (naftna kriza, inflacija, rast cena sirovina, manjak retkih resursa…). 80-ih godina XX veka, troškovi nabavke su činili 40% ukupnih troškova, a danas skoro 60%. Tradicionalno shvatanje nabavke (koncentrisano na jeftine …

Evidencija nabavke materijala – Seminarski rad Read More »

Evidencija osnovnih sredstava – Seminarski rad

Vrlo bitna stavka u poslovanju preduzeća su osnovna sredstva. Ona se javljaju u oblasti ukupnih sredstava i objavljenog profita. Otprilike jedna polovina ukupnih sredstava uspešnog preduzeća su materijalna i nematerijalna sredstva. Ona utiču na finansijski rezultat poslovanja u velikom obimu. Na primer amortizacija je značajan elemenat troškova u bilansu uspeha. Novčani kapitalni izdaci opet čine …

Evidencija osnovnih sredstava – Seminarski rad Read More »