Elektronsko bankarstvo

Elektronsko bankarstvo

Modeli B2B i B2C elektronskog poslovanja banaka – Seminarski rad

Elektronsko B2B tržište definiše se kao interorganizacioni informacioni sistem koji omogućava kupcima i prodavcima koji na njemu učestvuju da razmene informacije o ceni i ponudi proizvoda. U stvari, elektronsko tržište je brokerska usluga koja spaja ponuđače i kupce u određenom tržišnom segmentu. Elektronskia tržišta mogu da se grupišu prema različitim kriterijumima: vlasništvu, tipu proizvoda kojim …

Modeli B2B i B2C elektronskog poslovanja banaka – Seminarski rad Read More »

Elektronska trgovina i online bankarstvo – Seminarski rad

Elektronsko B2B tržište definiše se kao interorganizacioni informacioni sistem koji omogućava kupcima i prodavcima koji na njemu učestvuju da razmene informacije o ceni i ponudi proizvoda. U stvari, elektronsko tržište je brokerska usluga koja spaja ponuđače i kupce u određenom tržišnom segmentu. Elektronskia tržišta mogu da se grupišu prema različitim kriterijumima: vlasništvu, tipu proizvoda kojim …

Elektronska trgovina i online bankarstvo – Seminarski rad Read More »

Modeli b2b i b2c elektronskog poslovanja banaka

Modeli b2b i b2c elektronskog poslovanja banaka – Seminarski rad

Elektronsko B2B tržište definiše se kao interorganizacioni informacioni sistem koji omogućava kupcima i prodavcima koji na njemu učestvuju da razmene informacije o ceni i ponudi proizvoda. U stvari, elektronsko tržište je brokerska usluga koja spaja ponuđače i kupce u određenom tržišnom segmentu. Elektronskia tržišta mogu da se grupišu prema različitim kriterijumima: vlasništvu, tipu proizvoda kojim …

Modeli b2b i b2c elektronskog poslovanja banaka – Seminarski rad Read More »

Elektronsko bankarstvo

Elektronskog bankarstvo – Seminarski rad

Tehničko-finansijske inovacije, vode intenziviranju globalne utakmice u svim segmentima. Dolazi, ne samo do reinženjeringa poslovnih procesa u bankama, već i do reinženjeringa u poslovnim procesima i odnosima između komitenata i trećih lica međusobno. Klasično bankarsko poslovanje i lični susreti sa komitentima sve se više zamenjuju automatizovanom proizvodnjom i isporukom usluga. Troškovi velikih transakcija se smanjuju, …

Elektronskog bankarstvo – Seminarski rad Read More »