Elektronska trgovina

E-trgovina sa primerom iz prakse

Primene elektronske trgovine započele su sedemdesetih godina prošlog veka kao olakšavanje poslovnih transakcija uvodjenjem posebnih elektronskih aplikacija (poznatih kao elektronski transfer fondova) i to samo u velikim korporacijama i malom broju poslvnih firmi, U današnjem svetu povećane globalizacije tržišta i ekonomske regionalizacije poslovanje ne može biti uspešno bez upotrebe moderne informacione tehnologije. Umrežavanje preduzeća i …

E-trgovina sa primerom iz prakse Read More »

Elektronska trgovina

Elektronsko B2B tržište definiše se kao interorganizacioni informacioni sistem koji omogućava kupcima i prodavcima koji na njemu učestvuju da razmene informacije o ceni i ponudi proizvoda. U stvari, elektronsko tržište je brokerska usluga koja spaja ponuđače i kupce u određenom tržišnom segmentu. Elektronskia tržišta mogu da se grupišu prema različitim kriterijumima: vlasništvu, tipu proizvoda kojim …

Elektronska trgovina Read More »

Elektonski biznis i Internet poslovanje – Seminarski rad

Elektronsko poslovanjeje opšti koncept koji obuhvata sve oblike poslovnih transakcija ili razmene informacija koje se izvode korišćenjem informacione i komunikacione tehnologije i to: između preduzeća, između preduzeća i njihovih kupaca, ili između preduzeća i javne administracije. Elektronsko poslovanje omogućava takođe mikromarketing tj. marketing koji se obraća ciljnim segmentima tržišta. Kupcima se pruža bolja podrška i …

Elektonski biznis i Internet poslovanje – Seminarski rad Read More »

Elektronska trgovina i online bankarstvo – Seminarski rad

Elektronsko B2B tržište definiše se kao interorganizacioni informacioni sistem koji omogućava kupcima i prodavcima koji na njemu učestvuju da razmene informacije o ceni i ponudi proizvoda. U stvari, elektronsko tržište je brokerska usluga koja spaja ponuđače i kupce u određenom tržišnom segmentu. Elektronskia tržišta mogu da se grupišu prema različitim kriterijumima: vlasništvu, tipu proizvoda kojim …

Elektronska trgovina i online bankarstvo – Seminarski rad Read More »

Internet poslovanje

Elektronski biznis i internet poslovanje – Seminarski rad

Elektronsko poslovanjeje opšti koncept koji obuhvata sve oblike poslovnih transakcija ili razmene informacija koje se izvode korišćenjem informacione i komunikacione tehnologije i to: između preduzeća, između preduzeća i njihovih kupaca, ili između preduzeća i javne administracije. Elektronsko poslovanje omogućava takođe mikromarketing tj. marketing koji se obraća ciljnim segmentima tržišta. Kupcima se pruža bolja podrška i …

Elektronski biznis i internet poslovanje – Seminarski rad Read More »

Internet i elektronska trgovina

Internet i elektronska trgovina – Seminarski rad

Tradicionalno poslovanje se zasniva na korišćenju struktuiranih papirnih dokumenata u dobro definisanoj i opšteprihvaćenoj komunikaciji izmedju učesnika u procesu poslovanja. Savremene digitalne tehnologije omogućavaju efikasnije poslovanje, bez korišćenja papirnih dokumenata i bez neposrednog kontakta izmedju učesnika u procesu poslovanja. Svaka informacija važna za poslovanje preduzeća, koja se nalazi u okviru Interneta, postaje dostupna svim korisnicima …

Internet i elektronska trgovina – Seminarski rad Read More »