ekološki menadžment

Eko marketing – Seminarski rad

Jedan od imperativa novog poslovanja jeste taj da kompanija mora da bude i društveno odgovorna. Ovaj termin se sve više upotrebljava u praksi. Kao što tragamo za novim, čistim izvorima energije, isto tako i zahtevamo novo, “čisto” poslovanje. Dokazano je da kompanije koje akcenat stavljaju na drštvenu odgovornost bolje prolaze na tržištu. Kao neka od …

Eko marketing – Seminarski rad Read More »

Ekološki menadžment u funkciji održivog razvoja – Diplomski rad

Pitanjе razvoјa еkonomiјa danas, na počеtku XXI vеka u mnogomе је еvoluiralo i prеvazišlo tеoriјska razmatranja koјa su bila važеća u drugoј polovini prеthodnog vеka. Naimе, od nеkadašnjе tеoriје razvoјa zasnovanog na „prirodnim“ ograničеnjima u ostvarivanju visokih stopa rasta u dugom vrеmеnskom roku, na počеtku poslеdnjе dеcеniје 20. vеka uobličava sе danas važеći razvoјni koncеpt …

Ekološki menadžment u funkciji održivog razvoja – Diplomski rad Read More »