Državna revizija – seminarski rad

Vrhovnu državnu reviziju orgaizuje i određuje parmalent. Može biti utvrđena Ustavomili Zakonom o državnoj reviziji Većina razvijenih zemalja odlučila se da pitanje revizije javnih rashoda reguliše zakonom. Državna revizija naše države uređena je Zakonom o državnoj reviziji. Na osnovu ovog Zakona sprovodi se revizija državnih prihoda i rashoda, revizija financijskih izveštaja i financijskih transakcija jedinica …

Državna revizija – seminarski rad Read More »