Dizajn

Upotrebni predmeti

Čovekova potreba za predmetima predstavlja jednostavnu potrebu za preživljavanjem. Istorijski gledano čovek je predmetima uspevao da prevari prirodu npr. produžavanjem svoje ruke kopljem ili lakšim solaskom do hrane upotrebom luka i strele. Pronalazak savršenog predmeta i njegove upotrebe imalo je i danas ima značajnu uogu u čovekovom životu. Umetnost koja se bavi oblikovanjem upotrebih predmeta …

Upotrebni predmeti Read More »