Kako se ponašati kao CEO

Kako se ponašati kao CEO?

Brze promene su specifična oznaka vremena u kome živimo. Promene su osnovni kreatori tzv. ambijenta budućnosti, ambijenta koji zahteva aktivan odnos lidera prema njima. Osnovna promena, koja obeležava buduće uslove privređivanja i, istovremeno, predstavlja izazov liderstvu, je globalizacija svetske privrede. Globalizacija podrazumeva rušenje barijera nacionalnih tržišta i mogućnost poslovanja u više zemalja. Organizacije isključivo domaće …

Kako se ponašati kao CEO? Read More »