Cena

Cena instrument marketing miksa

Cena – Instrument marketing miksa – Seminarski rad

Možemo videti da je marketing miks veoma praktično ”oružje” menadžmenta i kao takav ima veliki broj kombinacija kojima se potrošač može navesti na kupovinu. Cena je najteži zadatak svakog menadžera tj. njeno uspostavljanje. Na cenu utiče veliki broj faktora i ima ih u mnogo varijanti. Da bi se izračunala cena proizvoda upoređuje se odnos ponude …

Cena – Instrument marketing miksa – Seminarski rad Read More »

Cena kao instrument marketinga

Cena kao instrument marketinga – Seminarski rad

U marketing miksu cena je jedini element koji utiče na prihode. takođe, postoji još jedna vitna razlika, cena se može relativno lako menjati. Kod preduzeća koja su porijetisana na vrednost za vlasnike, cene mogu da doprinesu različitim ciljevima. Moguće opcije su: cena za pstanak na tržištu, cena ua maksimalizaciju vresnosti, cena za maksimalno tržištno učešće, …

Cena kao instrument marketinga – Seminarski rad Read More »