Biznis plan

Biznis plan – seminarski rad

Biznis planom preduzetnik predstavlja poslovnim partnerima šanse i opasnosti svog preduzetničkog poduhvata. Njime može objasniti kako namerava ostvariti uspeh na tržištu, ostvariti profit, privući i zadržati kupce. To znači da je biznis plan i sredstvo za privlačenje klijenata. Koristi se najčešće kada se preduzeće nalazi pred velikim poslovnim dilemama: kupovinom drugog preduzeća, ekspanzijom biznisa, uvozom …

Biznis plan – seminarski rad Read More »