Oblici kretanja – Biomehanika

U radu smo videli osnovnu podelu kretanja, tj. kretanje tela može biti translatorno i rotaciono. Kod traslatornog kretanja sve referentne tačke (težište segmenata) na telu imaju paralelne putanje, te su im zato brzina i ubrzanja u nekom trenutku jednake. Iz toga proizilazi da je za opisivanje translacije dovoljno odrediti kretanje samo jedne tačke na telu. …

Oblici kretanja – Biomehanika Read More »