Biofungicidi osobine i primena

Biofungicidi osobine i primena – Seminarski rad

Razvijanje bioloških preparata zahteva veoma dobro poznavanje interakcije mikroorganizama i objekta suzbijanja. Potrebno je pravovremeno i redovno nanošenje zavisno od vrste biološkog preparata jer jedini način da se kultura zaštiti od patogenih organizama jeste da organizmi koji vrše zaštitu već budu prisutni na kulturi. Ovakvi preparati se najčešće proizvode u tečnom ili polučvrstom suptratu. Važno …

Biofungicidi osobine i primena – Seminarski rad Read More »