Razvoj biciklističkog saobraćaja u Srbiji

Razvoj biciklističkog saobraćaja u Srbiji – Diplomski rad

Biciklistički saobraćaj doživljava svoj vrhunac u razvijenim zamljama Evropske unije. Prosečan stanovnik grada u Evropskoj uniji obavi oko tri putovanja na dan, a polovina tih putovanja je kraća od tri kilometra. S druge strane, polovina svih putovanja automobilom je kraća od šest kilometara, čime se jasno iskazuje potencijal korišćenja bicikla kao zamene za automobilska putovanja. …

Razvoj biciklističkog saobraćaja u Srbiji – Diplomski rad Read More »