Baze podataka

Informacion sistemi i baze podatka

Informacion sistemi i baze podatka – Skripta

Informacioni sistemi i informacione tehnologije su vitalne komponente uspešnog poslovanja organizacija. One pospešuju (omoguduju) unapređenje poslovanja organizacija povedanjem efikasnosti i efektivnosti poslovnih procesa i procesa donošenja upravljačkih odluka, kao i realizacijom uspešnije kolaboracije (saradnje) radnih grupa u organizaciji. Na taj način, jačaju njihovu konkurentsku poziciju na učestalo promenljivom tržištu u dinamičnom globalnom okruženju. Informatičku eru …

Informacion sistemi i baze podatka – Skripta Read More »

Baze podataka

Baze podataka – Seminarski rad

Baza podataka je organizirana zbirka podataka. Termin je nastao unutar računarske industrije, a njegovo se značenje proširilo popularnom upotrebom toliko da Evropska direktiva za baze podataka (koja za baze podataka donosi prava za intelektualno vlasništvo) uključuje i neelektronske baze podataka unutar svoje definicije. Jedna od mogućih definicija baze podataka glasi da je to zbirka zapisa …

Baze podataka – Seminarski rad Read More »