Bankarstvo

Etika i bankarstvo

Etika i bankarstvo

Etika od vajkada ima svoju ulogu u socijalnim i ekonomskim aspektima društva. Međutim poslovna etika se u velikoj meri promenila, bolje rečeno u odnosu na društvenu etiku gde se neke etičke norme nisu menjale od nastanka modernog društva.  U kojoj se to meri promenila poslovna etika možda je najbolje opisati jednom rečju a to je …

Etika i bankarstvo Read More »

Bankarski poslovi – Seminarski rad

Имајући у виду да се банке данас константно сусрећу са све већом променом потреба за банкарским услугама оне се морају прилагодити свим захтевима које пред њу поставља савремено тржиште. Испуњење тих тржишних захтева могуће је, између осталог остварити и ефикасном применом менаџмента пословних процеса. Један од основних циљева за ефикасну примену менаџмента пословних процеса је …

Bankarski poslovi – Seminarski rad Read More »

Instrumenti plaćanja u međunarodnom platnom prometu – Seminarski rad

Trgovina je izgubila značaj lokalne, pa i nacionalne razmene dobara i počela da istupa na strana tržišta. U situaciji kada se kupac i prodavac nisu neposredno susretali, kada se zaključivanje kupoprodajnog ugovora, otpremanje robe i plaćanje robe više nije prostorno i vremenski poklapalo, međunarodna trgovina je počela da dobija nove oblike, koji su se sve …

Instrumenti plaćanja u međunarodnom platnom prometu – Seminarski rad Read More »

Elektronsko bankarstvo

Elektronskog bankarstvo – Seminarski rad

Tehničko-finansijske inovacije, vode intenziviranju globalne utakmice u svim segmentima. Dolazi, ne samo do reinženjeringa poslovnih procesa u bankama, već i do reinženjeringa u poslovnim procesima i odnosima između komitenata i trećih lica međusobno. Klasično bankarsko poslovanje i lični susreti sa komitentima sve se više zamenjuju automatizovanom proizvodnjom i isporukom usluga. Troškovi velikih transakcija se smanjuju, …

Elektronskog bankarstvo – Seminarski rad Read More »