B2C

Elektronsko bankarstvo

Modeli B2B i B2C elektronskog poslovanja banaka – Seminarski rad

Elektronsko B2B tržište definiše se kao interorganizacioni informacioni sistem koji omogućava kupcima i prodavcima koji na njemu učestvuju da razmene informacije o ceni i ponudi proizvoda. U stvari, elektronsko tržište je brokerska usluga koja spaja ponuđače i kupce u određenom tržišnom segmentu. Elektronskia tržišta mogu da se grupišu prema različitim kriterijumima: vlasništvu, tipu proizvoda kojim …

Modeli B2B i B2C elektronskog poslovanja banaka – Seminarski rad Read More »

Modeli b2b i b2c elektronskog poslovanja banaka

Modeli b2b i b2c elektronskog poslovanja banaka – Seminarski rad

Elektronsko B2B tržište definiše se kao interorganizacioni informacioni sistem koji omogućava kupcima i prodavcima koji na njemu učestvuju da razmene informacije o ceni i ponudi proizvoda. U stvari, elektronsko tržište je brokerska usluga koja spaja ponuđače i kupce u određenom tržišnom segmentu. Elektronskia tržišta mogu da se grupišu prema različitim kriterijumima: vlasništvu, tipu proizvoda kojim …

Modeli b2b i b2c elektronskog poslovanja banaka – Seminarski rad Read More »

Forme elektronske trgovine

Forme elektronske trgovine – Seminarski rad

Elektronsko B2B tržište definiše se kao interorganizacioni informacioni sistem koji omogućava kupcima i prodavcima koji na njemu učestvuju da razmene informacije o ceni i ponudi proizvoda. U stvari, elektronsko tržište je brokerska usluga koja spaja ponuđače i kupce u određenom tržišnom segmentu. Elektronskia tržišta mogu da se grupišu prema različitim kriterijumima: vlasništvu, tipu proizvoda kojim …

Forme elektronske trgovine – Seminarski rad Read More »