Vertikala, horizontala i dijagonala

Osnova likovnog dela je pre svega tačka. Iz tačke povlačenjem olovke ili četkice formira se linija a iz linije crtež ili slika. Kako kod čoveka postoji potreb za uspostavljenjem simetrije, koja je usko vezana sa prirodom čoveka, posroji niz pravila kojima se moeže definisati simetričnost jednog umetničkog dela. Simetričnost se definiše kompozicijom slike. Kompoziciju slike …

Vertikala, horizontala i dijagonala Read More »