Selekcija ljudskih resursa

Selekcija ljudskih resursa – Seminarski rad

Značaj ljudskih resursa je poslednjih godina dobio na značajnosti. Kompanije su prihvatile i dale na značaju ljudskom resursu kao jednom od najvažnijih faktora uspeha u poslovanju te samim ti se i nauka koja se bavi ljudskim resurima intenzivnije bavi svim faktorima koji su vezani za ovaj resurs. Osposobljavanje kvalitetnih kadrova ima ogroma značaj za aktivnosti …

Selekcija ljudskih resursa – Seminarski rad Read More »