Privredno pravo

Međunarodno poslovno pravo – Skripta

Međunarodno poslovno pravo je skup pravnih pravila kojima se regulišu međunarodni ekonomski odnosi. To je disciplina koja se povezuje sa privrednim pravom, međunarodnim javnim pravom, međunarodnim privatnim pravom, i drugim granama prava. Za predmet proučavanja obuhvata međunarodne pravne odnose, promet roba i usluga i s tim u vezi se zaključuju međunarodni ugovori. Međunarodna plaćanja, sudstvo, …

Međunarodno poslovno pravo – Skripta Read More »

Međunarodno privredno pravo – Prof. Dr Miofrag Stračević

Međunarodno privredno pravo je relativno nova grana prava koja nastaje i razvija se u drugoj polovini 20. veka. Pojava i razvoj međunarodnog privrednog prava su praćeni teoretskim nesuglasicama pravnih pisaca u pogledu pitanja da li se ono može smatrati posebnom granom prava ili je deo neke već postojeće grane. Po jednima, međunarodno privredno pravo je …

Međunarodno privredno pravo – Prof. Dr Miofrag Stračević Read More »