Izvori međunarodnog privatnog prava

Međunarodno privatno pravo je pravo koje je definisano većim brojem izvora koji uključuju unutrašnje pravo suverenih država, međunrodne pravne konvencije, ugovore o saradnji druge Zakone ukojima postoje klauzule kojima se definišu pravni postupci kada u postpuku postoje inostrani elementi. Naša država je u poslednjih 20 godina prošla kroz dramatične promene državnosti, ustava i velikog broja …

Izvori međunarodnog privatnog prava Read More »