Tok i efikasnost krivičnog postupka sa aspekta krivičnih dela u vezi sa narkoticima

Tok i efikasnost krivičnog postupka sa aspekta krivičnih dela u vezi sa narkoticima

Ko neovlašćeno proizvodi, prerađuje, prodaje ili nudi na prodaju ili ko radi prodaje kupuje, drži ili prenosi ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi način neovlašćeno stavlja u promet supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge, kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina. Ko neovlašćeno uzgaja mak ili psihoaktivnu …

Tok i efikasnost krivičnog postupka sa aspekta krivičnih dela u vezi sa narkoticima Read More »