Marketing

ЗНАЧАЈ ИСТРАЖИВАЊА ПОНАШАЊА ПОТРОШАЧА ЗА ЦИЉНИ МАРКЕТИНГ

Значај истраживања понашања потрошача за циљни маркетинг

Почетак двадесет и првог века је период не само растуће глобализације, појачане конкуренције, развоја интернета, већ и период снажног јачања улоге и разноликости потрошача на светском тржишту. Потрошачи се разликују по културама којима припадају, али и унутар својих култура. Разноликост потрошача се не јавља само као последица дејства социолошких и демографских варијабли. Потрошачи се све …

Значај истраживања понашања потрошача за циљни маркетинг Read More »

Direktni marketing

Direktni marketing

Objašnjavajući osnovnu svrhu i zadatak marketinga u modernom biznisu u uvodu u izvesnoj meri napravili smo uvod u marketing. Ideja da firme ostvaruju profit i druge ciljeve zadovoljavanjem mušterija predstavlja tradicionalno shvatanje marketing koncepta. Takvo shvatanje zanemaruje osnovnu karakteristiku modernog biznisa u sistemu tržišne ekonomije – konkurenciju. Tradicionalno shvatanje koncepta marketinga je neophodno, ali ono …

Direktni marketing Read More »

Uloga i značaj mareting informacionih sistema u savremenim uslovima poslovanja

Uloga i značaj marketing informacionih sistema u savremenim uslovima poslovanja – Diplomski rad

Informacija je od razvoja čoveka kao svesnog bića imala nemerljiv značaj. Prenos znanja i iskustava sa generacije na generaciju predstavlja jedan od osnovnih vidova prenosa informacija koje su presudne za opstanak bilo koje vrste.  Razvojem čovekovog društva povećava se i potreba za količinom informacija tj. sve veća količina informacija zahteva od čoveka da iznađu nove …

Uloga i značaj marketing informacionih sistema u savremenim uslovima poslovanja – Diplomski rad Read More »

Uloga socijalnog marketing u prevenciji nasilja

Uloga socijalnog marketing u prevenciji nasilja – Seminarski rad

Socijalni marketing kao nauča disciplina deluje u društveno ekonomskoj sveri preko četrdeset godina ali je još uvek neshvaćen od strane većine ljudi. Socijalni marketing se pokazao kao jedan od načina rešavanja problema ili ukazivanja na probleme u sferi zdravstva, obrazovanja, sporta, kulture i drugih društvenih pojava. Problem koji se javlja u procesu formiranja strategije socijalnog …

Uloga socijalnog marketing u prevenciji nasilja – Seminarski rad Read More »

Globalne marketing strategije sportskih klubova

Globalne marketing strategije sportskih klubova – Master rad

Marketing je pojam koji je do pre dvadesetak godina kod nas bio skoro nepoznat. Danas je nezaobilazan termin ne samo u medijima, već u svakodnevnom govoru. U rečniku sociologije i socijalne psihologije piše “marketing je sveukupna aktivnost i funkcija preduzeća koja su usmerena na plasman i podređivanje potrošača interesima i ciljevima proizvođača”.[1] Najrasprostranjenija definicija pojma …

Globalne marketing strategije sportskih klubova – Master rad Read More »

Strategija socijalnog marketinga u razvoju sporta u Srbiji

Strategija socijalnog marketinga u razvoju sporta u Srbiji – Master rad

Socijalni marketing kao nauča disciplina deluje u društveno ekonomskoj sveri preko četrdeset godina ali je još uvek neshvaćen od strane većine ljudi. Socijalni marketing se pokazao kao odličan način rešavanja mnogih problema u sferi zdravstva, obrazovanja, sporta, kulture i drugih društvenih pojava. Sport kao društveno fenomen, predstavlja vid podsticaja stanovništva na promene, pa veza između …

Strategija socijalnog marketinga u razvoju sporta u Srbiji – Master rad Read More »

Marketing sportskog događaja

Marketing sportskog događaja

Svaka socijalno-kulturna pojava, a u tom smislu i sportska delatnost, ima stalnu potrebu za moralnom, organizacionom i finansijskom podrškom društva. Ambicije čoveka ili grupe ljudi u sportu, čiji je cilj samopotvrđivanje i razvoj sopstvenih kreativnih, stvaralačkih sposobnosti, a koje su usmerene i na zadovoljenje društveno-sportskih interesa, gotovo uvek se nalaze u raskoraku, a ponekad i …

Marketing sportskog događaja Read More »

Marketing informacioni sistemi (MIS)

Marketing informacioni sistemi (MIS)

Marketing i aktivnosti marketinga uvek su usmerene ka planiranju, promociji i poradaji roba ili usluga koje su potrebne potrošačima. Cilj marketinga je organizacija ovih aktivnosti i donošenje pravovrmeenih odluka za provođenje istih. Da bi se to postiglo potrebne su informacije. Globalno društvo, tržišna ekonomija koje ne poznaje nacionalne granice i tehnološki i komunikacioni razvoj promenili …

Marketing informacioni sistemi (MIS) Read More »

Društveno odgovorni marketing

Društveno odgovorni marketing – Diplomski rad

Sa saznanjima kojima čovek danas raspolaže, mada je to relativno, o prirosi evolucije i razvoja očekivano bi bilo da se društvo svim svojim raspoloživim sredstvima usperi ka ekonomskom razvoju koji je društveno odgovoran i opravdan. Društveno odgovonro poslovanje je korak napred u evolucionom skoku čoveka, napredak ka boljem iskorištavanju onoga što posedujemo i maksimalnog prilagođavanja …

Društveno odgovorni marketing – Diplomski rad Read More »

Planiranje marketing aktivnosti u savremenom bankarstvu

Planiranje marketing aktivnosti u savremenom bankarstvu – Seminarski rad

Velika je razlika u odnosu prema kupcu, potrošaču, klijentu, komitentu u marketinškom ili u prodajnom pristupu preduzeća. Zadatak je marketara je da istražuju i stalno pronalaze puteve za zadovoljavanje potreba kupaca, te stalno traženje novih tržišta. Bitno je shvatiti da marketing započinje i završava sa kupcem. Do skoro kao najači instrument marketinga bila je cijena …

Planiranje marketing aktivnosti u savremenom bankarstvu – Seminarski rad Read More »